genomineerd:
2016, 2017, 2018 en 2019

 

Draag cultuur een warm hart toe en steun
Stichting Winterdijk30b

Je kent Winterdijk30b zoals je dat aantreft aan de Winterdijk in Waalwijk, met alle leuke, gezellige, nuttige en informatieve activiteiten.

Op 23 februari 2016 hebben we de Stichting Winterdijk30b opgericht, met als RSIN/fiscaal nummer 856101151.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door A. A. A. M. van de Pas (Alfred) en I.M. Leeuwenburgh (IngerMarlies). Er zijn momenteel twee plaatsen in het bestuur vacant.
Alle medewerkers (bestuur/vrijwilligers) werken op vrijwillige basis en worden geen salarissen uitbetaald.

Stichting Winterdijk30b heeft tot doel het organiseren van culturele activiteiten. Dat doen we door middel van:

 • het organiseren van diverse al dan niet periodieke culturele activiteiten
 • het bieden van een cultureel platform waar contacten kunnen worden gelegd
 • al hetgeen dat een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van het doel van de stichting

Op deze manier kunnen we behalve de activiteiten op ons podium ook grotere activiteiten zowel binnen als buiten de deur organiseren.

Culturele activiteiten
Het organiseren van een maandelijks theater-/kindertheater-/film-/muziek-uitvoering in Winterdijk30b.
Het opzetten van enkele grote culturele evenementen in samenwerking met andere culturele instanties: theaterweekend (januari), Waalwijk’s got talent (maart), Voor het Voetlicht (oktober).
Het organiseren van een grote jaarlijkse beeldende kunsttentoonstelling op de Winterdijk.

Samenwerking
Een ontmoetingsplek creëren voor culturele instanties/personen voor inspiratie en samenwerking.

Promotie
De culturele maandagenda de Uit.zoeker verder uitbouwen tot een maandagenda van de hele Langstraat.

Vrienden/supporterskring
Verder uitbouwen van Vrienden en supports-kring om meer bezoekers bij de culturele activiteiten en Winterdijk30b te betrekken en een financiële buffer te creëren voor de culturele activiteiten.

Om deze doelstelling te bereiken heeft de Stichting financiële ondersteuning nodig.

Toon je betrokkenheid en word Vriend of Supporter van Stichting Winterdijk30b

Vrienden en Supporters van Stichting Winterdijk30b dragen een steentje bij aan de financiële basis van de stichting om zo de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Particulieren
Particulieren kunnen Vriend worden van Stichting Winterdijk30b voor een bedrag van € 25,00 per jaar.

  Daarvoor krijg jij:
 • Eenmaal per jaar gratis naar een voorstelling naar keuze, samen met een introducé
 • In het betreffende jaar bij iedere voorstelling 10% korting bij het reserveren van 2 kaartjes
 • Voorrang bij reservering
 • Eenmaal per jaar een uitnodiging voor het gratis bijwonen van een speciaal evenement

Bedrijven
Bedrijven kunnen Supporter worden van Stichting Winterdijk30b voor een bedrag van € 150,00 per jaar.

  Voordelen:
 • Naamsvermelding bij de entree en op de website
 • Tweemaal per jaar gratis naar een voorstelling naar keuze, samen met een introducé
 • In het betreffende jaar bij iedere voorstelling 20% korting bij het reserveren van 2 kaartjes
 • Voorrang bij reservering
 • Eénmaal per jaar een uitnodiging voor het gratis bijwonen van een speciaal evenement
 • Iets te vieren? Eén keer per jaar mag de ruimte gratis gebruikt worden voor een bedrijfsborrel/receptie

De financiële bijdragen zijn vaak aftrekbaar van de belasting.
Wij hebben de ANBI status voor culturele instellingen aangevraagd en verwachten daarover binnenkort bericht. Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kun je hierover meer informatie vinden.

Wil jij als particulier Vriend worden of als bedrijf Supporter vul dan hieronder een aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier particulieren

Aanmeldformulier bedrijven


copyright 2020    Winterdijk30b  |  website: hoofzaak