genomineerd:
2016, 2017, 2018 en 2019

 

Filosofie - Athene, Plato, Aristoteles - door Charles Vergeer

Aanvang: 27 oktober 20:00
Categorieën: Filosofie cursus

 

Filosofie betekent in het Grieks: 'houden van wijsheid' (filo = houden van, sophia = wijsheid)
Filosofie of wijsbegeerte gaat dus over ons verlangen naar kennis en wijsheid.

Dit najaar verdiepen we ons in de geschiedenis van de filosofie. 

Het najaarsprogramma omvat 3 woensdagavonden, waarin vóór de pauze de geschiedenis van de filosofie aan de orde komt. Wie waren nu die 'Grote Denkers' en hoe kwamen ze bij hun ideeën? Waarin verschilden ze en waarin kwamen ze overeen?
Geen droge opsomming, maar met levendige beschrijvingen en interessante uitdagingen voor ons.

Na de pauze worden de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan een debat dat de filosofische vaardigheden stap voor stap ontwikkelt.

Aan de orde komen:
wo 29 sept - Archaïsch denken, Thales, Heraclitus
wo 27 okt   - Athene, Plato, Aristoteles
wo 24 nov  - Rome, Cicero, Paulus
De avonden zijn los te volgen.
Aanvang steeds om 20.00 uur

Los van deze serie is er op 6 oktober een thema-avond: 'Wat is de mens', eveneens door Charles Vergeer.

Charles Vergeer promoveerde in 1987 aan de Universiteit van Amsterdam bij professor dr. Cornelis Verhoeven. Als docent filosofie en ethiek is hij verbonden aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Verder is hij al meer dan 20 jaar verbonden aan AG Eindhoven, een vereniging, die veel activiteiten organiseert op maatschappelijk, cultureel en wetenschappelijk terrein. De letters AG verwijzen naar de oorspronkelijke naam van de vereniging: Academisch Genootschap.
Charles Vergeer heeft vele boeken op zijn naam staan.

Entree € 10,00 (inclusief een kop koffie of thee) per persoon en per avond.


copyright 2022    Winterdijk30b