genomineerd:
2016, 2017, 2018 en 2019

 

Klassiek in Winterdijk30b - cyclus voorjaar 2020

Beginnend op 29 januari 20:00
Categorieën: muziek, lezingen, klassiek

Een nieuwe reeks lees-luistervoordrachten over klassieke muziek, verzorgd door Joop van Velzen M.Sc./M.A., die onder andere ook docent is aan de HOVO in Tilburg en bij de Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch.
Zowel de muziekgeschiedenis als de klassieke componisten komen aan bod.

De serie omvat vijf voordrachten die als geheel kunnen worden gevolgd of per losse avond.

Woensdag 29 januari
De periode van o.a. Jospeh Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Christoph Willibald von Gluck.
De in de voordrachten van 2019 'ontbrekende schakel' tussen Barok en Romantiek.

Woensdag 26 februari
De 'Industriële Revolutie'
en de gevolgen die dit heeft gehad op allerlei vormen, genres en klanken die componisten in hun werk lieten horen.

Woensdag 11 maart
De 19e eeuw betekent het begin van de ontwikkeling van de klassieke muziek in Rusland.
Deze zou blijken een grote invloed te hebben op de Oktoberrevolutie van 1917, de politieke én sociaal-culturele ontwikkelingen van daarna en zèlfs op wat er met belangrijke componisten in de Sovjet-Unie gebeurde!

Woensdag 15 april
Ludwig van Beethoven
is geboren op 17 december 1770, dus bijna 250 jaar geleden. Dat is de reden voor de bijzondere belangstelling voor deze componist in 2020. Beethoven is één van de grootste componisten uit de wereld van de klassieke muziek. Niet alleen zal duidelijk worden welke unieke en mooie werken hij ons naliet, maar ook wat zijn 'inspiratiebronnen' waren en wat zijn invloed is geweest op componisten ná hem.

Woensdag 6 mei
Klassieke Muziek en de 2e Wereldoorlog
Hoe 'beleven' componisten de aanloop naar te Tweede Wereldoorlog? Wat gebeurt er op muzikaal gebied tijdens de jaren 1940-1945? En hoe herkennen we in klassieke composities van daarna de 'verwerking' van de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren?

Kortom, een ruime verscheidenheid aan onderwerpen en hoe deze 'uitdrukking' krijgen in de klassieke muziek.

Het worden stuk voor stuk prachtige, deskundige presentaties van en over klassieke muziek.

Uniek is dat de bezoeker van elk van de presentaties een digitaal document ontvangt, inclusief beeld- en geluidsfragmenten in de volgorde als waarin ze tijdens de presentaties te zien en te horen zijn. 

De prijs voor de losse avonden bedraagt € 10,00.
Doet u mee voor de gehele serie, dan is de prijs voor 5 avonden slechts € 40,00.
In de kosten is steeds een kopje koffie of thee voor aanvang en in de pauze inbegrepen, en niet te vergeten de digitale tekst, de muziek en de beelden van de presentatie van de avond. 

Op dit moment kunt u met de Bestellen-knop hierboven alleen bestellen voor de gehele serie.
Voor losse avonden graag even mailen naar info@winterdijk30b.nl of bellen met Alfred: 06-22522504


copyright 2020    Winterdijk30b  |  website: hoofzaak